Gynækolog Niels Lund

Gynækolog Niels Lund – Danmarks bedste Gynækolog!

Information om gynækologi.

Lund

Hos Gynækolog Niels Lund studerer vi branchen benhårdt og nu ved vi, at en meget stor del af resultaterne simpelthen ikke er rigtige, men det er nærmest umuligt at ændre på den opfattelse, som disse studier medførte og som pressen med stor energi fremførte. Det er rigtig svært at overbevise en belæst kvinde om, at hun gerne må få østrogen, når hun for få år siden kunne læse at behandlingen medførte betragtelig overrisiko for sygdom – og mest i fokus er brystkræft.

Mange praktiserende læger har stadig den opfattelse, at hormoner er skadelige og selv Sundhedsstyrelsen kan ikke ændre på anbefalinger selvom store dele af studierne fra ca. 2001 har vist sig ikke at holde vand. Patienter hos os får udskrevet østrogen, medmindre der er meget klare argumenter for at lade være har vi erfaret hos Gynækolg Niels Lund

Gynækolog Niels Lund tilbyder medicinsk abort

Gynækologen Niels Lund håndterer medicinsk abort og har været en af de klinikker der tidligst fik sat dette på skinner. Der er knyttet en masse følelser og tabuer til området og som i alt andet er det klinikkens opfattelse at patientens valg er det rigtige – hun skal støttes. Tidligere kunne man få hjælp og vejledning hos Mødrehjælpen, men dette er ikke længere en mulighed. Vi har derfor en større rolle med information og støtte, både før og efter abort, end tidligere. Det forventes dog at patienter som er henvist af egen læge har fået information om deres muligheder. Medicinsk abort er den eneste anledning til at patienter selv kan søge klinikken – ellers kræves der henvisning fra den praktiserende læge. Vi ser jo rigtig gerne, at der er kommunikation med patientens huslæge, men flere forhold kan gøre det relevant at søge Gynækologisk Klinik direkte.

Medicinsk abort er en effektiv behandling når den startes tidligt. Det er derfor vigtigt, at patienterne kommer så snart de opdager, at de er gravide. Behandlingsresultatet er bedre og generne mindre, hvis behandlingen sættes i gang tidligt. Vi opfordrer til at starte inden 8 fulde graviditetsuger, men vi kan faktisk tilbyde behandling frem til uge 8+6. Efter dette skal behandling foregårpå sygehus.

At være sygeplejerske hos Gynækolog Niels Lund

At være sygeplejerske i gynækologisk klinik Niels Lund giver mange udfordringer og mange nye oplevelser. Som beskrevet er en del af mine arbejdsområder blevet beskåret – jeg har for eksempel tidligere lagt spiraler, men må nu ikke længere udføre dette. Ikke desto mindre har jeg en relevant funktion i rådgivning og kontrol af kvinderne i klinikken. Det har været diskuteret om jeg selvstændigt kan se patienter med usikker sidste menstruation og positiv graviditetstest. Jeg har en dokumenteret uddannelse i ultralydsskanning og vi har derfor valgt, at jeg kan håndtere disse problemstillinger selvstændigt, ligesom jeg kan se patienter, hvor der er diskussion om spiralens placering. Hos os kan disse kvinder få en tid indenfor får dage, mens de andre steder må anvende supplerende prævention i op til et halvt år inden de kan få tid til ultralydsskanning.